50 Points

Waa inaad haysataa dhibco dhan 115 ugu yaraan si aad u gaadho calaamadan.

12 Steps

 1. 3
 2. 3
 3. 3
 4. 2
 5. 5
 6. 20
 7. 10
 8. 15
 9. 5
 10. 3
 11. 3
 12. 3