2 Comments

  1. Caawiye Member

    Caafimaadka waa xaalad wanaag jidheed, maskaxeed iyo bulsho oo dhamaystiran, ee maaha kaliya maqnaanshaha cudur ama jirro. Waa xaalad uu qofku jidh ahaan, maskax ahaan iyo bulsho ahaanba fayow yahay oo uu hawl maalmeedkiisa u gudan karo dhib laโ€™aan. Caafimaadku waxa uu ka kooban yahay dhinacyo kala duwan oo nolosha ah, oo ay ku jiraan samaha jidhka, shucuurta, iyo bulshada ee qofka. Waxaa saameeya arrimo kala duwan, sida genetics, deegaanka, doorashada qaab nololeedka, iyo helitaanka daryeel caafimaad. Ilaalinta caafimaadku waxa ay lama huraan u tahay in aad ku noolaato nolol buuxda oo waxtar leh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *