1 Comments

  1. Caawiye Member

    ereyga “رديع ” waxa uu leyahay macno badan halkaan waxaa ah dhor macno

     curyaan, dhulka jiifa      .رديع : صريع، مطروح أرضا

    Xun: doqon,                     .  رديع : أحمق، غبي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *