2 Comments

  1. Caawiye Member

    Aadaanku, waa yeermo, ogeysiis iyo xusuusin dadka islaamka ah ee howlahooda nololeed ku jira lagu ogeysiinayo in la gaaray waqtigii salaadda la dukan jiray. Qof walba oo aadaanka salaadda maqlaa wuxuu ogaanayaa in la gaaray waqtigii salaadda isla markaana wuxuu isu diyaarinayaa inuu salaaddaas dukado si uu amarka Eebbe ku waajibiyey u oogo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *