1 Comments

 1. Caawiye Member

  J: Waayada jiyooloojiga waa.

  Waaga ka horeeyawaaga koowaad.
  Waagii baaliyosooiga.
  Waaga labaad (waagiimesosooik) ama waagii nolosha dhexe.

  Waaga seddexaad (Kinozoi). v Waaga afaraad v Waaga cusub.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *