2 Comments

  1. Caawiye Member

    Dagaalkii Uxud  waa dagaal dhex maray muslimiinta iyo Qureysh oo dhacay Sabti, Maarso 19keedii, sanadkii 625 C.D oo u dhiganta 3dii Shawwal sanadkii 3aad ee Hijrada

    1. moha cade

      Waadagaalkii dhex maraymuslimiinta iyo queries today shabti maar so 19keedii sanadkii625 ciD oodhiganto3dii shawl sanadkii3aad we Hijiryada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *