1 Comments

  1. Caawiye Member

    Lacagtu waxay muhiim u tahay sababo badan. Waa hab wax lagu kala beddesho badeecadaha iyo adeegyada, hab lagu ururiyo hantida, iyo hab lagu kaydiyo qiimaha. Sidoo kale waa qalab loogu talagalay qorsheynta iyo maareynta maaliyadda.

    Lacagtu waxay muhiim u tahay wax-isweydaarsiga alaabta iyo adeegyada. Marka uu qof u baahdo alaabo ama adeeg, waxa uu alaabtiisa ama adeegyadiisa kaga ganacsan karaa badeecada ama adeegyada uu rabo. Habkan waxa loo yaqaan ganacsiga.

    Lacagtu sidoo kale waxay muhiim u tahay ururinta hantida. Marka qof haysto lacag badan, wuxuu iibsan karaa alaabo iyo adeegyo badan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *