Poll Options:

Waxay Ahayd: Xawaa

Waxay Ahayd: khadiijo

Waxay Ahayd: Maryama bintu Cimraan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *