1 Comments

  1. Caawiye Member

    Shacbaan waa bisha sideedaad ee Kalandarka Hijriga.Habeenka toban iyo shanaad ee bishan waxaa loo yaqaana “Habeenka Xirka” (Laylat al-Bara’at).

    Bishani waxay ku dhamaataa 30 maalmood.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *