1 Comments

  1. Caawiye Member

    Caqli waa awood wax lagu fahmo, lagu xaqiijiyo, laguna aqoonsado xogta iyo fikradaha. Waxaa sidoo kale loo yaqaan garasho. Waa habka aad ku fikirto iyo sida aad uga jawaabto waxyaabaha kugu hareereeya.

    ama si kale Caqliga waa awoodaha maskaxeed ee ugu sarreeya ee aadamuhu leeyahay, oo ay ku jiraan fikir, garasho, xog ururinta, xasuusta, hadalka, iyo xakamaynta dhaqanka. Waa habka aad ku fikirtid iyo sida aad uga jawaabtid waxyaabaha kugu hareeraysan, iyo sidoo kale habka aad ku aqoonsatid, xaqiijisatid, iyo aqoonsatid xogta iyo fikradaha. Caqliga bini-aadamka waa mid aad u sareysa, laakiin haddana waxaa jira noocyo badan oo caqli ah, sida caqli sare, dhexdhexaad, iyo caqli hoose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *