1 Comments

  1. Caawiye Member

    “Fa” waxay tixraaci kartaa waxyaabo badan iyadoo ku xiran macnaha guud. Waxay noqon kartaa soo gaabinta kelmad, kood ama calaamad lagu isticmaalo goob gaar ah, ama soo gaabinta urur ama fikrad. Ma bixin kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad u jeedo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *