3 Comments

  1. Caawiye7 author

    Falku waa eray tilmaamaya fal, dhacdo, ama xaalad ahaansho. Inta badan waxaa lagu sifeeyaa ereyga “samayn” ama “ahaanshaha” jumlada. Falalku waxay muujin karaan xamaasad, cod, iyo niyadda, waxaana lagu beddeli karaa fal-falo ama erayo kale si loo muujiyo heerarka xoogga ama wakhtiga.

    Tusaale ahaan, jumlada “Bisadu waxay cayrisay jiirka,” “la eryay” waa falka sababtoo ah waxay muujinaysaa ficilka mawduuca “bisad.” Weedha “Iyadu waa dhakhtar,” “waa” waa ficilka sababtoo ah waxay muujinaysaa xaaladda mawduuca “iyadu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *