1 Comments

  1. huud

    islaamku waa diinta xaqa ah ee aakhiro ku anfaceysa ku dhaqankeedana janada kuu horseedeysa. dhibaatooyin badan waa la maraa balse hadaad samirtid rabi faraj buu kuu furayaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *