1 Comments

  1. Caawiye Member

    Magac-u-yaal waa kelmad lagu isticmaalo meel magaceed si looga fogaado soo noqnoqoshada magaca. Magac-u-yaalku waa qayb ka mid ah hadalka oo u shaqeeya beddelka magac ama weedha magac ee jumladda. Waxay tixraaci karaan dadka, meelaha, walxaha, ama fikradaha, waxayna caadi ahaan ku heshiiyaan tiro iyo lab iyo dheddig magaca ay beddelaan. Tusaalooyinka magac-u-yaalka qaarkood waxa ka mid ah isaga, iyada, iyaga, annaga, aniga, adiga, Magac-u-yaalka waxa loo isticmaali karaa maaddo ahaan jumlad, shay fal ama horudhac, go’aamiye lahaansho, ama magac-u-yaal falcelineed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *