2 Comments

  1. Caawiye Member

    statement waa jumlad ama koox jumlado ah oo muujisa fikir ama fikrad dhammaystiran. Waxay noqon kartaa run ama been, waxayna noqon kartaa hadal run ah, ra’yi, caqiido, ama ujeedo. Odhaahyada waxa loo isticmaali karaa in lagu gudbiyo macluumaadka, lagu doodo, qof lagu qanciyo, ama lagu muujiyo shucuurta iyo dareenka. Guud ahaan, odhaahyadu waa qayb aasaasi ah oo ka mid ah isgaadhsiinta waxayna lagama maarmaan u yihiin gudbinta macnaha iyo fahamka dadka dhexdooda.

  2. Caawiye Member

    A statement is a sentence or group of sentences that express a complete thought or idea. It can be either true or false, and it can be a statement of fact, opinion, belief, or intention. Statements can be used to convey information, make an argument, persuade or influence someone, or express emotions and feelings. In general, statements are a fundamental part of communication and are essential in conveying meaning and understanding between people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *