1 Comments

  1. Queen of somalia

    Macluumaadka Teknolojiyadda (Af-Ingiriis: Information Technology), sida loo yaqaan hadba (qaybo farsamo macluumaad maraykan) ITAA, waa “daraasad hindisid, hurumarin, kicin, taageero أama fududayn hababka macluumaad ee uu ku tiirsanyahay komputerka si gaar ah dhaqan galinta iyo dayactiska komputerka”, waxay muhiimadda siisaa Macluumaadka Teknolojiyadda adeegsiga computerka iyo dhaqan galinta barnaamiyada, kaydinta, ilaalinta, dayactirka, dirista, iyo soo celinta amniga macluumaadka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *