1 Comments

 1. Caawiye Member

  Waxa aan erayada doolka ah ku aadinayaa erayada asalka ah ee afka soomaaliga ah, islla kolkaasna waxa aan raadinayaa lidkiisa.

  Tr Erayga doolka ah Erayga asalka ah Erayga lidkiisa
  1 Duhur Wiwir Galab
  2 Su’aal Weydin Jawaab ama warcelin
  3 Shay Wax Noole
  4 Rafiiq Wheel / weel Cadow
  5 Tacliin Waxbarasho Jahli
  6 Qaanuun Xeer Xeer la’aan
  7 Naf Xaw Dhimasho
  8 Qiyam Xeerdahsoon Xeer la’aan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *