2 Comments

  1. Caawiye Member

    Cilmiga jiyooloojiga waa aqoonta ama cilmiga la xiriira barashada ama daraaseynta isbeddellada dinaamikada (dhaqdhaqaaqa) dhulka iyo ilaha tamarta ee dhulka ku dhex Jira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *