1 Comments

  1. Caawiye Member

    Haddii labada god ee toban ee tiro labo God let la hormariyo oo la isu bedelo tiro cusub oo 27 ka yar tiro asalka ah, oo tiro asalka ahi ah 27, waxaa la heli karaa labada tiro iyadoo la xaqiijinayo baahida loo qabo in tiro cusub loo isticmaalo labada god ee toban ee tiro labo God let.

    Tiro cusub = 27 – 27 = 0

    Sidaa darteed, labada god ee toban ee tiro labo God let waa 0 iyo 0.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *