2 Comments

  1. Caawiye Member

    Ilbaxnimo waxaa loo tarjumi karaa sida “casriyayn”. Ilbaxnimo waxaa loola jeedaa horumar laga sameeyey nolosha, dhaqanka, cilmiga, iyo teknoolajiyada. Ilbaxnimo waxaa lagu gaari karaa adeegsiga waxyaabo cusub oo lagu horumarinayo nolosha, sida adeegsiga computer-yada iyo teknoolajiyada kale ee cusub. Ilbaxnimo waxaa sidoo kale loola jeedaa in la gaaro horumar dhaqaale, sida in la abuuro shaqooyin cusub oo wanaagsan oo lagu abuuro faa’iido. Ilbaxnimo waxaa sidoo kale loola jeedaa in la gaaro horumar bulsho, sida in la dhiso waddooyin iyo buundooyin cusub oo lagu horumarinayo bulshada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *