1 Comments

 1. Caawiye Member

  Ma jiro hal saxaabi ee kaliya qori jiray waxyiga nabiga scw, hase yeeshee waxyiga nabiga waxaa qori jiray saxaabo badan, saxaabada qori jiray waxyiga nabiga waxaa kamid ah:

  *Abuubakar Al-sidiiq
  *Cumar Binu Khadaab
  *Cuthman Binu Caffaan
  *Cali Binu Abii Dhaalib
  *Khaalid Binu Saciid Binul Caas
  *Caamir Binu Fuheyra
  *Al-arqam Binu Abii Al-arqam
  J*acfar Binu Abii Dhaalib
  *Zubeyr Binul Cawaam
  *Abuu Ayuub Al Ansaari
  *Mucaad Binu Jabal
  *Zayd Binu Thaabit
  *Mucaawiya Binu Abii Sufiyaan
  *Cabbaas Binu Cabdil Mudalib

  Saxaabada aan kor kusoo xusnay waa qeyb kamid saxaabada waxyiga nabiga qori jirtay, hase yeeshee saxaabada waxyiga nabiga qori jirtay intaa wey ka badan yihiin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *