2 Comments

  1. Caawiye Member

    Kalandarka Miilaadiga waa magac tirsi-sanadeed, wuxuu ka soo bilowdaa dhalashaddii Nebi Ciise, wuxuu ka koobanyahay 12 bilood oo ku kala dhamaada 28, 29, 30 iyo 31. Taariikhda miilaadiga waxaa lagu xisaabiyaa tirsi-bileed, mana la xiriiro dabiicadda sida dayaxa iyo qorraxda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *