2 Comments

  1. huud

    nebigii ugu horeeyey ee ilaahay soo diro waa nabi aadam cs oo dhoobo laga abuuray isla markaasna ibliis diidey inuu u sujuudo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *