2 Comments

 1. Maxamed

  Waxaa jira qaar ka mid ah hababka aad ku ogaan karto waxa aad ku fiican tahay:

  Isweydii su’aalo ku saabsan waxa aad jeclaan lahayd inaad sameyso, waxa aad jeclaan lahayd inaad ku shaqeyso, iyo waxa aad jeceshahay inaad barto. Su’aalahaas waxay kaa caawin karaan inaad ogaato waxa aad ku fiican tahay.

  La xiriir dadka aad jeceshahay oo weydii waxa ay jeclaan lahaayeen inaad sameyso ama waxa ay ku tilmaami lahaayeen inaad ku fiican tahay.

  La xiriir qof aqoon u leh shaqooyinka ama xirfadaha aad jeceshahay inaad barto oo weydii waxa ay aaminsan yihiin inaad ku fiican tahay.

  Isweydii waxa aad sameyn karto oo aad u nasiib badan tahay inaad sameyso. Tusaale ahaan, haddii aad jeceshahay inaad ku shaqeyso qaybta daryeelka caafimaadka, waxaa fiican inaad ka fikirto sida aad uga faa’iidayn karto aqoontaada iyo waayo-aragnimadaada.

  Isweydii waxa aad ku sameyn karto marka aad qaadatid wakhti aad ku nasato. Tusaale ahaan, haddii aad jeceshahay inaad sameyso farshaxan, waxaa fiican inaad ka fikirto sida aad uga faa’iidayn karto xirfaddaas.

  Ka fikir waxa aad ugu fiican tahay inta aad adeegsanayso aqoontaaga iyo xirfadahaaga. Tusaale ahaan, haddii aad si wanaagsan u qorto ama aad leedahay aqoon wanaagsan oo ku saabsan computer-ka, waxaa laguugu sheegi karaa inaad tahay qof aad u wanaagsan oo ku fiican waxyaabo ku saabsan aqoonta iyo xirfadaha.

  Ka fikir waxa aad ku raaxeysanayso marka aad nasasho ama aad fasax ku jirto. Tusaale ahaan, haddii aad jeclaan lahayd inaad ciyaarto kubadda, waxaa laguugu sheegi karaa inaad tahay qof aad u wanaagsan oo ku fiican ciyaarista kubadda.

  La xiriir qof aqoon u leh waxa aad doonayso inaad ogaatid. Tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad ogaatid waxa aad ugu fiican tahay inta aad adeegsanayso aqoonkaaga iyo xirfadahaaga, waxaa fiican inaad weydiisato qof aqoon u leh waxa aad doonayso inaad ogaatid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *