1 Comments

  1. Caawiye Member

    Caawimada waxaa loola jeedaa kaalmada ama taageerada la siiyo qof baahan. Waxay qaadan kartaa qaabab badan, sida bixinta macluumaad, talo, ama kaalmo jireed. Caawimada waxaa bixin kara shakhsiyaad, ururo, ama dawlado waxaana lagu siin karaa xaalado kala duwan, sida daryeelka caafimaadka, waxbarashada, adeegyada bulshada, ama xaaladaha degdegga ah.

    Caawimada waxaa badanaa la siiyaa kuwa la halgamaya ama la kulma caqabadaha noloshooda, hadday ahaan lahayd dhaqaale, shucuureed, jireed, ama bulsho. Waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo gargaar, hagid, ama xalinta dhibaatada gacanta ku jirta. Caawinadu waxay sidoo kale noqon kartaa mid firfircoon, sida tallaabooyin ka hortag ah si looga fogaado dhibaatooyinka mustaqbalka.

    Caawintu waxay noqon kartaa xoog awood leh oo isbedel wanaagsan ku sameeya adduunka, waxayna wax weyn ka beddeli kartaa nolosha kuwa hela. Badanaa waxaa lagu bixiyaa dareenka naxariista, ama rabitaanka in adduunka laga dhigo meel wanaagsan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *