2 Comments

  1. Caawiye Member

    Fasalka waa qol ama meel kale oo ay wax ku bartaan iyo wax-barashadu ka dhacdo, badanaa dugsi ama goob kale oo waxbarasho. Fasalada waxaa sida caadiga ah lagu qalabeeyaa miisaska ama miisaska ardayda, kuraas ay ku fadhiistaan, waxayna inta badan leeyihiin sabuuradaha cad ama sabuuradaha wax lagu qoro oo lagu muujiyo macluumaadka. Fasalada waxaa loo isticmaalaa waxqabadyo kala duwan oo waxbarashoah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *