1 Comments

  1. Queen of somalia

    Cudurka waa xalad kasto aan caadi eheen kasoo sababa dhibaatoyin guud iyo mid gaar ahaneed kuna dhaca qaab dhismeedka jirka iyo shaqada jirka bini,aadamka u qabto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *