7 Comments

  1. Caawiye Member

    Dullin waa magac aan la aqoon ama aan la fahamsanayn. Fadlan nasii macluumaad dheeraad ah si aan kaga jawaabo ama hadii aad heyso jawaabta nala wadaag..

  2. Sahro Maxamad

    dullin wa xayawan ku dul nool xaywan kle qutana xaywanka oo ku nool yahy cuntadisa

    dullin wa xayawan ku dul nool xaywan kle qutana xaywanka oo ku nool yahy cunadisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *