2 Comments

  1. Caawiye Member

    Magaca waa eray ama xarig ama sheegasho oo lagu tilmaamo qof, meel, wax, dabeecad, iwm. Waa sida loo yaqaanno oo loo aqoonsan yahay. Magaca waa qaab lagu xuso ama lagu tilmaamo qof ama wax.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *