3 Comments

  1. Caawiye Member

    naxwe ama Grammar waa nidaamka lagu qeexo ereyada, xarafyada, iyo qaabka loo isticmaalo ereyada si loo sameeyo hadal ama qoraal sax ah. Naxwaha waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah luuqadda, waana sida ay u shaqeyso, iyo sidoo kale sida loo xafido xeerarka iyo qaababka loo adeegsado ereyada si loo abuuro hadal ama qoraal fudud oo aan fahmi karin. naxwaha waxaa loo adeegsadaa si loo xaqiijiyo in hadalku uu yahay mid sax ah, oo uu leeyahay maqnaanshaha iyo xariifnimada loo baahan yahay si loo gaaro ujeeddooyinka kala duwan ee hadalka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *