3 Comments

  1. Caawiye Member

    Naxwe ama grammar waa nidaamka luqadeed ee lagu qoro ama lagu hadlo luqad kasta. Waxaa ka mid ah xeerarka luqadeed ee lagu qoro ama lagu hadlo, sida qaabka loo isticmaalo ereyada, xarafyada, iyo qalabka kale ee luqada. Naxwaha waxay ka kooban tahay xeerar kala duwan oo loo isticmaalo si loo xaqiijiyo in luqada ay noqoto mid sax ah oo fudud, qofkasta oo luqada ku hadlaa ay fahmi karaan. Naxwaha waxaa lagu bartaa iskuulada, jaamacadaha iyo kulliyadaha luqadda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *