1 Comments

  1. Caawiye Member

    Qoraalka sharraxaadda waa nooc qoraal ah oo doonaya inuu bixiyo sharraxaad ama caddayn mawduuc, fikrad, ama habraac. Ujeedada qoraalka sharraxaadda waa in la siiyo macluumaadka iyo fahamka akhristaha, inta badan iyada oo ujeedadu tahay in lagu caawiyo inay bartaan ama xalliyaan dhib.

    Qoraalka sharraxaadda waxaa ku jiri kara walxaha sida qeexitaannada, tusaalooyinka, isbarbardhigga, xiriirka sabab-iyo-saameynta, iyo tilmaamo tallaabo-tallaabo ah. Waxa laga yaabaa inay adeegsato muuqaallo, sida jaantusyo, si ay uga caawiso muujinta fikradaha ama habsocodka. Qoraalka sharraxaadda ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu bixiyo macluumaadka asalka ah ama macnaha guud si uu uga caawiyo akhristaha inuu fahmo muhiimada mawduuca.

    Qoraalka sharraxaadda waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan oo qoraal ah, oo ay ku jiraan qorista akadeemiyadeed, qorista farsamada, saxaafadda, iyo qorista ganacsiga. Inta badan waxaa loo adeegsadaa in lagu sharaxo fikradaha kakan ama aan la taaban karin si cad oo la heli karo, iyadoo la adeegsanayo luqad ku habboon dhageystayaasha loogu talagalay.

    Tusaalooyinka qoraalka sharraxaadda waxaa ka mid noqon kara maqaal cilmiyaysan oo sharaxaya habka sawir-qaadista, warbixin ganacsi oo sharraxaysa sababaha hoos u dhaca iibka, ama maqaal-warbixineed oo sharraxaysa asalka iyo macnaha guud ee dhacdo hadda jirta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *