3 Comments

  1. Caawiye Member

    xiriiriye Waa eray qeybaha hadalka ka mid ah, wuxuuna isku xiraa erayada, oraahda iyo weeraha. Xiriiriyeyaalka waxaa ka mid ah: iyo, laakiin, ama, intii, illayn, mindhaa, oo, ee, maxaa yeelay, ilaa, –na, –se, xataa.

    Tusaale:

    La furimaayo albaalka ilaa macallinku yimaado.

  2. Amal nuur Diiriye

    xiriiriye waxa uu kamid yahay qeybaha hadalka ee naxwaha wuxuuna isku xiraa weeraha oraahda iyo erayada xiriiriyaasha waxaa ka mid ah sida laakin iyo ama ,oo ,ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *