1 Comments

  1. Caawiye Member

    Magacu waa kelmad ama erayo loo isticmaalo in lagu tilmaamo qof gaar ah, meel, shay, ama fikrad. Magacyada waxaa inta badan loo adeegsadaa aqoonsi ahaan ama calaamado ahaan, taasoo u oggolaanaysa dadka inay kala soocaan hal shay ama qof kale. Magacyada waxaa loo bixin karaa dadka marka ay dhashaan, la dooran karo nolosha dambe, ama lagu helo guurka ama siyaabo kale. Waxay ku salaysnaan karaan arrimo kala duwan, sida taariikhda qoyska, caadooyinka dhaqameed, caqiidooyinka diimeed, dookhyada shakhsi ahaaneed, ama tixgelino kale. Magacyadu waxay noqon karaan kuwo rasmi ah ama mid aan rasmi ahayn, waxaana loo isticmaali karaa xaalado iyo xaalado kala duwan si loo gudbiyo macnayaal kala duwan ama heerar aqooneed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *