2 Comments

 1. Caawiye Member

  Bismilaahi raxmaani raxiim

  Muslimiintu way jecel yihiin, wayna ixtiraamaan dhammaan nebiyada Ilaahay, mana kala soocaan iyaga. Annaga dhammaantood si isku mid ah ayay muhiim u yihiin, sababtoo ah waxay ahaayeen kuwii ugu fiicnaa bini’aadamka waqtigooda. Waa kuwan aayado quraanka kariimka ah oo taas xaqiijinaya.

  ” Waxaad dhahdaa waxaan rumaynay Eebe iyo waxa naloo soo dejiyey, iyo waxa lagu soo dajiyey Ibraahim, Ismaaciil, Isxaaq, Yacquub, Qoomkii, iyo wixii la siiyey Muuse iyo Ciise iyo wixii la siiyey. Nabiyadii xagga Eebbahood ka ahaaday, midna ma kala saarno, isagaana u hogaansamay. Quraanka 2:136

  “Rasuulku wuxuu rumeeyey waxa laga soo dejiyey xagga Eebihiis, mu’miniintuna way rumeynayaan; Dhammaantood waxay rumeeyeen Eebbe, malaa’igtiisa, kutubtiisa iyo rusushiisa; Ma kala saarno mid ka mid ah Rasuulkiisa; waxayna dhaheen waan maqalnay waana adeecnay Eebow. Dambi-dhaafkaaga (waan ku doonaynaa), agtaadana dhammaantiis. Quraanka 2:285

  “Kuwa rumeeyey Eebbe iyo Rasuulkiisa oon kala saarin midkoodna Eebbe wuu siin ajirkooda; Eebana waa dambi dhaafe Naxariista. Quraanka 4:152

  hadaba jawaabta su’aashada nabiyada Alle so diray waxa ugu kheyr badan nabi Muxammad nnkh Waxaan rajeynayaa in aan ku caawiyay ka jawaabista su’aashaada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *