1 Comments

  1. Caawiye Member

    “sm” waxay yeelan kartaa macnayaal kala duwan oo ku saabsan mawduucyo kala duwan. Ma aha soo gaabinta xisaabta caadiga ah ama calaamad. Fadlan ma bixin kartaa macluumaad dheeri ah ama sharaxaad si aan si fiican kuugu caawiyo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *