1 Comments

  1. Queen of somalia

    Human anatomy. waa barashada qab dhismeedka dibada iyo gudaha ee jirka bini,aadamka. anatomy waxa loo kala qadaa 2 qeybood oo kala ah .ANA . micnaheedu waa kor. Tomy . oo go,naan ah marka leysku daro waa isku Jaa,go,naanta jirka bini aadamka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *