1 Comments

  1. Caawiye Member

    Safety waa erey lagu micneeyo amniga ama xaalada aan khatar lahayn. Waa sida loola dhaqmo ama loo ilaaliyo wax kasta oo ku saabsan amniga dadka, hantida, iyo deegaanka. Waa in la sameeyo tallaabooyin ama waxyaabo lagu ilaaliyo ama lagu yareeyo khataraha ama dhibaatooyinka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *